loading

Opel FlexCare Garantna knjižica i Uslovi garancije


Opelov prodajni diler (u daljem tekstu ‚‚Prodavac" ili ‚‚Garant") kao ovlašćeni distributer/serviser za Opel Southeast Europe LLC (u daljem tekstu ‚‚Opel") obezbjedjuje slJedeće elemente garancije za vozila pokrivena Opel FlexCare Produženom garancijom (u daljem tekstu ‚‚Produžena garancija"):

 • Produženu garanciju za odredjene dijelove vozila dolJe navedene tokom vremenskog perioda navedenog u Opel FlexCare potvrdi ili do maksimalne kilometraže navedene u Opel FlexCare potvdi, koji se uslov prije ispuni.

Elementi koji se odnose i važe za vozilo kako je navedeno u Opel FlexCare potvrdi, su isti oni tamo navedeni.

 

Opšte:

 1. Produžena garancija i njeni elementi dostupni su za Opelova vozila kupljena od strane fizičkih krajnjih korisnika i pravnih lica koji nemaju poseban ugovor o flotnoj prodaji s Opelom. Vozila koja se isključuju iz ovoga, i na koja se elementi Produžene garancije ne primJenjuju, su ona koja se koriste kao taksi vozila, mini taksi, autoškola, vozila za javnu upotrebu (npr. vozila hitne pomoći, policijska vozila, itd.),vozila za rentiranje ili se dodJeljuju kao nagrada.
 2. U slučaju da se namjena korišćenja vozila naknadno promijeni kako bi se koristilo u gore navedenim situacijama, na koje se elementi Produžene garancije ne primjenjuju, elementi Produžene garancije automatski prestaju da važe.
 3. Elementi Produžene garancije prate vozilo u slučaju promjene vlasništva i stoga se prenose na novog vlasnika u slučaju prodaje vozila.
 4. Opel ne prihvata odgovornost za manjkavosti i nedostatke u pružanju usluga u vezi s elementima Produžene garancije ukoliko takvi nedostaci proističu iz više sile, ratnih dejstava, štrajkova i drugih sličnih razloga, itd.
 5. Ukoliko se vozilo koje podliježe Produženoj garanciji uništi ili ukrade, Produžena garancija se može poništiti i plaćena kupoprodajna cena za Produženu garancijuće se refundirati kupcu pod sledećim uslovima:

a)      Produžena garancija može se poništiti u prve dve godine računajući od trenutka predaje vozila.

b)      Poništavanje garancije iz bilo kog drugog razloga i/ili preko gore navedenog perioda nije moguće.

Zahtjev za poništenje se upućuje Dileru koji je prodao vozilo pod Produženom garancijom. Zahtjev za poništenje će sadržati dokaz o uništenju/kradji vozila i originalnu pečatiranu i potpisanu Opel FlexCare potvrdu. Dotični Diler će Vam pomoći u prikupljanju  neophodne dokumentacije i proslijedjivanju zahtjeva za poništenje.

 

 

Produžena garancija

 

 1. Prodavac garantuje za navedene grupe djelova motornih vozila koje pokriva Opel FlexCare, da su te grupe djelova bez nedostataka prema tehničkoj specifikaciji. Produžena garancija stupa na snagu na dan kad redovna osnovna garancija za novo vozilo pokrivenog vozila, prema uslovima garancije za novo vozilo kako je navedeno u Servisnoj knjižici, istekne i nakon toga ostaje na snazi tokom vremenskog perioda navedenog u Opel FlexCare potvdi ili dok se ne predje maksimalna kilometraža navedena u Opel FlexCare potvdi, koji se uslov prvi ispuni. (‚‚Garantni rok").
 2. Sva potraživanja vezana za Opelovu Produženu garanciju prestaju istekom Garantnog roka. Za sve probleme prijavljene u Garantnom roku, ali koje popravke nisu izvršene prije isteka Garantnog roka, Garantni rok se produžuje do obavljanja popravke. Ako se problem ne može identifikovati ili ako se problem ili njegova popravka ospori, Produžena garancija ističe dva meseca nakon posljednje popravke ili izjave Opelovog ovlašćenog servisera ili Opela da je nedostatak uklonjen ili da nedostatak ne postoji. Prekid ili vraćanje na početak Garantnog roka popravkom ili provjerom problema ili pregovorima o uslovima koji opravdavaju reklamaciju, se isključuje. Obećanja bilo koje vrste od strane trećih lica, a koja na bilo koji način odstupaju od okvira i uslova garancije opisanih ovdje nisu obavezujuća za prodavca niti za Opel.
 3. Produžena garancija se odnosi isključivo na besplatne popravke vozila od strane Opelovog ovlašćenog servisera, tj. obaveze prodavca u smislu ove Produžene garancije ograničene su na popravku ili opcionu zamjenu bilo kog dijela od strane Opelovog ovlašćenog servisera. Popravku ili zamjenu defektnih djelova obaviće Ovlašćeni serviser kome je vozilo vraćeno, bez naknade za djelove i izvršeni rad. Vlasnik vozila ni u kom slučaju ne polaže pravo ni na kakvu nadoknadu pored ranije navedenog, pa posljedično ni na šlep, zamjensko vozilo, rastavljanje i ponovo sastavljanje nakon pregleda i demontažu kad šteta nije nadoknadiva po Produženoj garanciji, eventualni gubitak vrijednosti nakon popravke, putovanje ili troškove transporta, poslovni gubitak i/ili gubitak u smislu zarade. Kompenzacione obaveze Prodavca u smislu Produžene garancije ograničene su u skladu s gore navedenim.

Produžena garancija ne utiče na prava kupca prema važećem zakonu ili prema kupoprodajnom ugovoru za vozilo.

 1. Za djelove ugradjene tokom popravke, do isteka Garantnog roka, daje se ista garancija kao za motorno vozilo, tj. Produžena garancija se ne produžuje dalje popravkom ili zamjenom djelova čak ni za popravljene ili zamijenjene djelove. Ne mogu se vršiti dalja potraživanja na osnovu ove Produžene garancije. Zamijenjeni djelovi postaju vlasništvo prodavca.
 2. Pravo na garanciju može se ostvariti samo davanjem na uvid originalne Opel FlexCare potvrde izdate od strane Prodavca.
 3. Zadržava se pravo da se angažuje sopstveni inženjer za predged vozila prije bilo kakve popravke ili zamjene djelova.
 4. Produžena garancija važi za popravke koje obavlja Opelov ovlašćeni serviser u Evropskoj Uniji, Norveškoj, Švajcarskoj, Lihtenštajnu, Islandu, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji, Kosovu, Turskoj, Ukrajini, Rusiji, Moldaviji, Belorusiji i Gruziji.
 5. Pokrivenost Produženom garancijom je:
  1. Premium
  2. Grupe djelova pokrivene Produženom garancijom u Garantnom roku:

 

Grupa djelova

Pokrivenost

Opel Produžena garancija Premium

Grupa djelova motora

Blok motora, kućište koljenastog vratila, glava motora, zaptivka glave motora, kućište rotacionog motora, svi unjutrašnji djelovi vezani za razvod ulja, pogonski lanci sa zatezačima, rashladjivači ulja, uljni karter, davači pritiska ulja, kućišta filtera ulja i zamajci, KPG/TNG brizgači i dovodni vodovi; KPG/TNG regulator pritiska

X

Grupa djelova manuelnog / automatskog mjenjača

Kućišta mjenjača, svi unutrašnji djelovi uključujući i konvertore i kontrolne sisteme za automatski mjenjač (ne pokriva: Transmisionu / Pogonsku jedinicu (4ET50) TEHCM Ampera)

 

X

Grupa djelova osovine i napajanja

Pogonska kućišta (prednji, zadnji i pogon na sva četiri točka) uključujući sve unutrašnje djelove

X

Grupa djelova pogonske jedinice

Univerzalni priključci, glavni prenos, pogonske osovine i iz sistema protiv proklizavanja (na pr. ETC,4x4): mjerači broja obrta, elektronske kontrolne jedinice, hidraulične jedinice, akumulatori i pumpe. 

 

X

Grupa djelova sistema za upravljanje 

Mehanički ili hidraulični upravljač sa svim unutrašnjim djelovima, hidraulična pumpa sa svim unutrašnjim djelovima, motor električnog servo upravljača i elektronske komponente

X

Grupa djelova sistema za kočenje

 

Glavni kočni cilindar, servo uredjaj, hidro pneumatika (akumulatori i regulator pritiska), vakuum pumpa, cilindar doboš kočnica, regulator sile kočenja, limitator sile kočenja i od ABS-a: sistemi elektronske kontrole, hidraulična jedinica i mjerač broja obrta. Ne pokriva za Amperu: EBCM (elektronski kontrolni modul kočnica), BPMV (ventil modulatora pritiska kočenja)

 

X

Grupa djelova sistema za gorivo

 

Pumpa za gorivo, pumpa za ubrizgavanje, elektronski djelovi jedinice za ubrizgavanje (na pr. kontrolne jedinice, senzori protoka vazduha i mjerači količine protoka vazduha, EGR ventili), karburator i turbo punjač. Ne pokriva za Amperu: EVAP sistem rezervoara za gorivo, KPG ventil boce, TNG multiventil, TNG/KPG ventil filtera goriva

X

Grupa elektro djelova

Generator sa regulatorom, starter, elektronske komponente sistema paljenja sa kablovima za paljenje, električni vodovi jedinice elektronskog ubrizgavanja, mehanički razvodnik, elektronska kontrolna jedinica motora,  indukcioni kalem, releji grijača, kondenzator, rotori i od električnog sistema: centralna kutija s osiguračima, kompjuter u kabini, grupe instrumenata na instrument tabli u vezi s oštećenjima kompjutera u kabini, centralana kontrolna jedinica (na pr. ECU, BCM, BSI), motori brisača za prednje i zadnje staklo, motori perača farova, motori ventilatora za grijanje i hladjenje i sirena. Ne pokriva za Amperu: modul inverzije pogona, pomoćni pogonski modul, OBCM (Modul punjača baterije u kabini), kontrolni modul za integraciju vozila (VICM) , snop kablova u vozilu, HV kabal i punjač, punjač 230 Volti; TNG kontrolni modul brizgaljke za gorivo, TNG snop kablova, TNG/KPG senzor pritiska i temperature

X

Grupa djelova elektronskih sistema udobnosti

 

Električni prozori: prekidači, elektromotori, kontrolne jedinice; elementi grijača prednjeg stakla, elementi grijača zadnjeg stakla (izuzetak su oštećenja usled loma); električni krovni prozor prekidači, elektromotori, kontrolne jedinice; centralna brava: prekidači, elektromotori, kontrolne jedinice, magnetni kalemovi i brave.

 

X

Grupa djelova sistema za hladjenje motora

Hladnjak, grijač, termostat, pumpa za vodu, hladnjak automatskog mjenjača, viskozni / termički ventilator, spojnica ventilatora i termički prekidač. Ne pokriva za Amperu: Sistem za hladjenje (električni sistem, grijni sistem, baterije i termički sistem)

X

Grupa djelova klima uredjaja

 

Kompresor, isparivač i kondenzator s ventilatorom (ne pokriva za Amperu: kompresor i integralni kontrolni modul (ACCM), CHCM (kontrolni modul grijanja rashladne tečnosti-))

X

Grupa djelova izduvnog sistema

Lambda sonda, Y-cevi i priključci u vezi sa zamjenom lambda sonde.

X

Grupe djelova bezbjednosnih sistema

Kontrolni sistem za vazdušne jastuke i i zatezač sigurnosnog pojasa.

X

 

Uslovi kako je naznačeno važe i za Opel Amperu, s tom razlikom da se sve popravke mogu vršiti isključivo od strane i kod ovlašćenog servisera Opel Ampere.

 

 1. Iz Produžene garancije isključeni su djelovi / grupe djelova koji nisu navedeni pod 9. gore i sledeći elementi:
 • Centriranje trapa i balansiranje
 • Čišćenje filtera čestica kod dizela
 • Podesavanje djelova karoserije kao sto su brave i sarke na vratima
 • Eliminacija buke od vibracija koje prouzrokuju nepodešeni djelovi karoserije, točkovi ili ogibljenje
 • Podešavanje sljedećeg: kočnice, ručna kočnica, kvačilo, mjenjač, rebrasti kaiševi, paljenje, ugla pretpaljenja motora, farova, geometrije prednjih točkova, vrata, haube, vrata prtljažnika, krilaca, krovnog prozora, prozora.
 • Sljedeći djelovi se smatraju potrošnim elementima i stoga se isključuju iz garancije: paknovi, doboš kočnice, kočni diskovi i disk pločice, potisni ležaj spojnice(kvačila), potisne ploče spojnice (lamela kvačila), pneumatici, metlice i gumice brisača,  zupčasti kaiševi, rebrasti (V) kaiševi, unutrašnji/spoljašnji TRIM, lajsne, zaptivne gume na vratima,  presvlake na sjedištima, tepih na podu, lom stakla (usljed spoljnjeg uticaja), djelovi grijača stakla (usljed oštećenja), svjećice, izduvne cijevi i lonci (auspuh), baterije za daljinske upravljace, osigurači, sijalice osim sijalica ksenonskih farova,  gasni amortizeri za vrata prtljažnika i poklopac motora (hauba), amotrizerii MacPherson opružna noga.

 

 

11. Dalje se isključuje iz prava na garanciju:

a) ako vozilo nije servisirano u skladu s tehničkim zahtjevima i očekivanjima kako je navedeno od strane Opela (na pr. provere nisu vršene u skladu sa Opelovim servisnim planom) ili druge popravke nisu obavljene na vrijeme ili u skladu sa specifikacijom proizvodjača. Ovo isključivanje ne važi kad se podnese dokaz da štetu nije prouzrokovao propušteni ili zakasneli servis. Svi obavljeni servisi moraju biti dokumentovani;

b)za sklopove koji su u direktnoj ili indirektnoj vezi s djelovima (na pr. podešavanje ili stilizovanje djelova) koji su naknadno ugradjeni u motorno vozilo i koji nisu dio originalne Opelove dodatne opreme ili ako je motorno vozilo modifikovano na način koji nije odobrio Opel;

c)ukoliko je u vozilo, bez prethodnog odobrenja od strane Prodavca ili Opela, sipano gorivo neodgovarajuće specifikacije, uključujući tzv. biodizel i nastala šteta pogadja djelove vozila čija se funkcija može poremetiti sipanjem goriva neodgovarajuće specifikacije. Isto se odnosi na rad s tečnostima neodgovarajuće specifikacije, na pr. motornim uljem;

d) ako je motorno vozilo korišćeno za takmičenja, trke, reli vožnje, obaranje rekorda ili slične sportske dogadjaje ili aktivnosti ili je korišćeno za vožnju van asfaltnog puta ukoliko to nije odobreno od strane Prodavca ili Opela;

e)ako je vozilo totalni ekonomski otpis;

f) ukoliko je identifikacioni broj motornog vozila izmijenjen ili uklonjen ili se ne može identifikovati ili ne odgovara podacima iz ove Garantne knjižice;

g)za zapečaćene djelove, ako je pečat slomljen

h) za lom ili oštećenje djelova (bilo pod garancijom ili ne) uzrokovane mrazom, vodom, blokadom usled zamrzavanja tečnosti, nagomilavanja kontaminanata, mulja ili taloga ili drugih otpadnih materija koje sprječavaju da djelovi pravilno funkcionišu.

i) ako je mjerač predjene kilometraže i/ili brzine modifikovan, zamijenjen, podešavan, promijenjen ili njime manipulisano na bilo koji način. Ova isključenost se ne odnosi na promjene ili modifikacije koje su uradjene zbog kvara na datomv dijelu, ako je takva modifikacija ili zamjena dokumentovana (uključujući broj kilometara zamijenjenog mjerača predjene kilometraže)

12. Ova garancija ne važi ukoliko uzrok defekta potiče od

a) propusta da se pregledaju Opelove specifikacije o njezi i tretmanu vozila (na pr. kako je navedeno u Uputstvu za upotrebu) uključujući i, ali ne ograničavajući se na, propust da se preduzmu odgovarajući koraci u slučaju paljenja lampica za upozorenje ili propust da se ispravi otkriveni defekt;

b) nepravilne, neprofesionalne ili nemarne popravke ili servisiranja motornog vozila koju nije obavio Opelov ovlašćeni serviser;

c) nepravilnog rukovanja ili prenaprezanja motornog vozila;

d) spoljašnjih mehaničkih ili hemijskih uticaja na motorno vozilo (u slučaju oštećenja farbe ili karoserije, posebno oštećenja od kamenčića, rdje, industrijskih emisija, ptičjeg izmeta); ili

e) propusta da se prijavi i otkloni defekt koji je bio očigledan tokom isporuke motornog vozila, odmah nakon isporuke ili defekt koji postaje očigledan nešto kasnije, odmah nakon što je postao očigledan, kako je naznačeno u poglavlju 2.

f) propusta vlasnika da načini očekivane korake u cilju ublažavanja nastalih oštećenja;

 

Za posebne konverzije koje nije isporučio Opel, ne daje se Produžena garancija.

Slučajni ili posljedični troškovi poput naknada za hotelski smještaj, rentiranje automobila i gubitak ličnih stvari ili prihoda nisu nadoknadivi prema uslovima garancije. Strane su izričito saglasne da je ograničena odgovornost u ravnoteži sa sniženom cijenom Produžene garancije.

 

 

Idi na vrh