loading

Osmanagić Co je ovlašćeni zastupnik za prodaju i servisiranje Opel i Chevrolet putničkog i MAN teretnog programa na teritoriji Crne Gore. Svoje konkurentske prednosti gradimo kroz uvažavanje potreba i želja naših klijenata  tako što im pružamo vrhunsku uslugu prodaje, post-prodaje i servisa.

 

U ime rukovodstva i svih zaposlenih u ovom preduzeću se obavezujemo da ćemo poslovati u skladu sa savremenim, tržišno orjentisanim principima u cilju zadovoljenja zahtjeva i očekivanja kupaca u oblastima prodaje i servisiranja putničkih i teretnih vozila, prodaje rezervnih djelova, prodaje i montaže pneumatika.

 

Da bismo ostvarili gore navedeno:

 

ð  Implementirali smo Sistem upravljanja kvalitetom, dokumentovan i usklađen sa standardom ISO 9001:2008, koji omogućava efikasnije odvijanje procesa rada u svim domenima i stvara uslove za stalna poboljšanja.

 

ð  Sa kupcima gradimo korektne odnose poštujući ugovorene uslove kao i sve njihove zahtjeve, kako bismo ispunili sva njihova očekivanja.

 

ð  Izgrađujemo partnerske odnose sa dobavljačima kroz međusobno povjerenje, jasnu i otvorenu komunikaciju.

 

ð  Obezbijedili smo sve neophodne resurse za upravljanje kvalitetom: znanje, adekvatno obučeno osoblje i neophodnu opremu.

 

ð  Utvrdili smo ciljeve kvaliteta, čije se ostvarenje kontroliše i procjenjuje u određenim vremenskim intervalima. Istovremeno smo obezbijedili da se prate, mjere i procjenjuju kritični parametri i procesi, da bi  se na taj način ostvarili kvalitet proizvoda, stalna ispravnost mehanizacije i opreme, a samim tim i bezbijednost naših zaposlenih.

 

 

Politika kvaliteta daje smjernice za ponašanje svih zaposlenih, ali predstavlja i osnov za izgradnju i razvoj Sistema menadžmenta kvalitetom.      

 

 

U Nikšiću,                                                                       Izvršni direktor Osmanagić Co d.o.o.

04/05/2012.                                                                           

                                                                                                      ________________________  
Damir Osmanagić

Idi na vrh