loading


Privredna komora Crne Gore ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija ispunila uslove za izdavanje ovog sertifikata. Osnova za izdavanje sertifikata je kreditni izveštaj i redovno nadgledanje od strane bonitetne kompanije Coface.

Chamber of Economy Montenegro certifies that the company satisfies the criteria for certification.
Certification basis is credit report and regular monitoring from COFACE Serbia credit reporting house.
Following basic information about the company is verified.

OSMANAGIĆ CO D.O.O.
Hercegovački put 36, Nikšić, Montenegro

Sertifikat je izdat na dan 17.2.2017. Validnost sertifikata može biti ukinuta u bilo kom trenutku ukoliko nosilac ne ispuni kriterijume. Molimo Vas da koristite QR kod sa desne strane kako bi verifikovali validnost.

This certificate was issued on Feb 17th, 2017. The validity of the certificate can be terminated at any time if the holder doesn't meet the criteria. Please use the QR code on the right to verify the current validity.

Informacije koje su uključene u Excellent SME sertifikat dobijene su od strane kompanije Coface Srbija d.o.o. (Coface) i Privredne komore Crne Gore (PKCG) iz izvora za koje se veruje da su istiniti, ali ne i pod kontrolom kompanije Coface i PKCG-a, stoga mi ne možemo zastupati njihovu tačnost. Coface i PKCG ne snose nikakvu odgovornost za bilo kakav direktan ili indirektan gubitak koji proizilazi iz upotrebe ovog sertifikata, niti iz budućeg korišćenja istog.

The information incorporated in Excellent SME certificate is obtained by Coface Serbia d.o.o. (Coface) and Chamber of Economy Montenegro (CEM) from sources believed to be true but not controlled by Coface or CEM, therefore we do not make any representation as to their accuracy. Coface and CEM accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this certificate or further usage in relation to this certificate.
Idi na vrh